System Rekrutacyjny Katolickiego Liceum im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach

Wypełnienie poniższego formularza to pierwszy krok w rekrutacji do Katolickiego Liceum
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowany dokument z podanymi danymi osobowymi w formacie pdf i zapisze się na dysku Twojego komputera. Najpewniej w folderze "pobrane".

System czynny w dniach 13-20 V 2019 r. (w dniu 20 maja można się rejestrować do godz. 18.00).

Pierwszy etap rekrutacji zakończony.
System generowania podań został zamknięty.
Nie przewidujemy rekrutacji uzupełniającej z powodu bardzo dużej ilości zgłoszeń.